Loading...

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witryna webcost.eu (dalej zwanym Strona WWW), prowadzona pod adresem webcost.eu (dalej zwanym Witryna) przez firmę WEBCOST PADAROUSKI YAUHEN. z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11 biuro 49, NIP: 7010795393, REGON: 369179941.Strona WWW webcost.eu dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryn.

Jakie dane zbiera webcost.eu w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Strona WWW nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę WWW i przechowywane na Państwa komputerze, które zawierają pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Strony WWW. Pliki cookies wykorzystywane są przez Stronę WWW w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu kontaktowego, np. w celu zapamiętywania wpisywanych informacji.

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę WWW mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane są przez czas określony parametrami plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Strony WWW stosowane są następujące pliki cookies:

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Strona WWW może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbierają Strony WWW podczas wysyłania danych kontaktowych?

Strona WWW będą od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji w przypadku dokonywania procesu kontaktu:

imię,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.

Udostępnianie informacji

W celu realizacji procesu kontaktu Strona WWW może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firma HR-owa, podmioty zarządzające narzędziami marketingowymi. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@webcost.eu

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@webcost.eu