Loading...

Tworzenie stron typu landing page

Tworzenie stron typu landing page

Our Process

1. Definiowanie projektu

Zdefiniowanie zakresu prac niezbędnych do wykonania, oraz podzielenie ich pomiędzy członków zespołu

2. Planowanie projektu

Na tym etapie powstaje wstępny plan projektu, określamy jego strukturę oraz przebieg

3. Realizowanie projektu

Na tym etapie należy krok po kroku osiągnąć cele zawarte w planie

4. Kontrola i monitorowanie

Kontrola nad projektem ma w zasadzie miejsce przez cały cykl życia projektu

5. Zamykanie projektu

Odbiór projektu

4PubliСity -  KONSULTING, DORADZTWO I TWORZENIE KONCEPCJI DZIAŁAŃ PR

4PubliСity - KONSULTING, DORADZTWO I TWORZENIE KONCEPCJI DZIAŁAŃ PR

Technologies and Platforms