Loading...

Strona korporacyjna

CZYM JEST STRONA KORPORACYJNA?

Strona korporacyjna (lub strona firmowa) to wizytówka Twojej marki w sieci. To również użyteczne narzędzie marketingowe, za pośrednictwem którego firma osiąga wszelkie komercyjne oraz informacyjne cele w Internecie.

Cele strony korporacyjnej:

Strony korporacyjne mogą różnić się od siebie w zależności od zadań i celów przyświecających firmie, ale ich główna cecha pozostaje niezmienna: strona korporacyjna to oblicze Twojej firmy w Internecie i decyduje o tym, czy internauci, klienci i partnerzy chcą nawiazywać z Tobą stałą współpracę, czy nie.

Our Process

1. Definiowanie projektu

Zdefiniowanie zakresu prac niezbędnych do wykonania, oraz podzielenie ich pomiędzy członków zespołu

2. Planowanie projektu

Na tym etapie powstaje wstępny plan projektu, określamy jego strukturę oraz przebieg

3. Realizowanie projektu

Na tym etapie należy krok po kroku osiągnąć cele zawarte w planie

4. Kontrola i monitorowanie

Kontrola nad projektem ma w zasadzie miejsce przez cały cykl życia projektu

5. Zamykanie projektu

Odbiór projektu

Multivet - strona weterynaryjnej kliniki

Multivet - strona weterynaryjnej kliniki

Technologies and Platforms