Loading...

Social Media Marketing

CZYM JEST SMM?

SMM (ang. Social Media Marketing – Marketing w mediach społecznościowych) to zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych, np. jak Facebook, Twitter, Instagramm, LinkedIn, itp. Głównym celem SMM jest zdobycie bezpośredniego dostępu do pożądanej grupy docelowej, przy dodatkowym obniżeniu kosztów działań marketingowych.

Jakie korzyści dla Twojej firmy przyniesie SMM?

Każdy portal społecznościowy ma swoje grono użytkowników, którzy różnią się pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania, zainteresowań, itd. Marketing w mediach społecznościowych pozwala dotrzeć bezpośrednio do Twoich potencjalnych nowych klientów.

Co wchodzi w zakres usług SMM?

Etap I – opracowanie strategii indywiduanego SMM, zależnie od specyfiki Twojej firmy oraz określonych celów.

Etap II – w oparciu o przygotowany wcześniej plan tworzymy na portalach społecznościowych grupy zainteresowań.

Etap III – prowadzenie grup. Na tym etapie dbamy o zapewnienie ciągłego ruchu na grupach, monitorujemy aktywność użytkowników i kontaktujemy się z nimi.

Etap IV – analiza grup. W ramach tego etapu analizujemy aktywność użytkowników oraz przygotowujemy reklamy dedykowane. Reklama jest następnie rozsyłana do grupy użytkowników docelowych.

Etap V – analiza wykonanej pracy i osiągniętych wyników. Przygotowanie sprawozdania.

 

DLACZEGO TWOJA FIRMA POTRZEBUJE SMM?

Celem każdej komercyjnej strony internetowej jest zwiększenie obrotów firmy. Media społecznościowe są doskonałym miejscem na pozyskanie nowego klienta. Większa ilość klientów = zwiększone obroty firmy.

Aby otrzymać więcej informacji na temat SMM dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami on-line lub w inny dogodny dla siebie sposób.

Technologies and Platforms