Loading...

Strona katalogowa

STRONA KATALOGOWA I GŁÓWNY CEL JEJ PROJEKTOWANIA

Strona katologowa to witryna, na której w wygodny i przejrzysty sposób zamieszczono wszelkie informaje o towarach i usługach oferowanych przez firmę. Pod wieloma względami jest podobna do sklepu internetowego. Podstawowa różnica polega na tym, że na stronie katalogowej nie można składać zamówień w czasie rzeczywistym.

Our Process

1. Definiowanie projektu

Zdefiniowanie zakresu prac niezbędnych do wykonania, oraz podzielenie ich pomiędzy członków zespołu

2. Planowanie projektu

Na tym etapie powstaje wstępny plan projektu, określamy jego strukturę oraz przebieg

3. Realizowanie projektu

Na tym etapie należy krok po kroku osiągnąć cele zawarte w planie

4. Kontrola i monitorowanie

Kontrola nad projektem ma w zasadzie miejsce przez cały cykl życia projektu

5. Zamykanie projektu

Odbiór projektu

Technologies and Platforms