Loading...

Tworzenie aplikacji internetowych

Сo możemy

Tworzenie indywidualnych systemów CRM

System CRM to system informatyczny, który automatyzuje i wspomaga procesy w relacji klient-organizacja w zakresie pozyskania oraz utrzymania klienta, czyli wspomaga pracę poszczególnych działów.

Dowiedz się więcej

Tworzenie unikalnych serwisów internetowych

Aplikacja internetowa lub aplikacja webowa to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera.

Dowiedz się więcej

Tworzenie aplikacji biznesowych

Aplikacja biznesowa to wielofunkcyjne oprogramowanie systemowe, które pozwala na większą efektywność i ułatwia prowadzenie firmy.

Dowiedz się więcej

Как мы работаем

этапы нашего рабочего процесса
01

Предпроектная работа/разработка ТЗ

Изучаем специфику Вашего бизнеса. Совместно составляем техническое задание

02

Разработка дизайна/Выбор шаблона

Воплощение в макеты той информации, которая была прописана на стадии планирования

03

Верстка страниц

Это процесс создания веб-страницы по готовому макету

04

Back-end программирование

Эта стадия включает в себя основную работу по программированию Вашего сайта

05

Тестирование и завершение проекта

Тестирование сайта, обучение основам работы с сайтом

06

Поддержка и развитие веб-сайта

Консультирование по возникающим вопросам, гарантийное обслуживание