Loading...

Projektowanie aplikacji mobilnych

Сo możemy

Aplikacje na Androida

Można śmiało powiedzieć, że Android, system operacyjny Google'a, stał się liderem na rynku mobilnych rozwiązań.

Dowiedz się więcej

Aplikacje iOS

Opracowujemy aplikacje iOS o dowolnym stopniu złożoności, zarówno na potrzeby Twojej firmy, jak i dla szerszej grupy uzytkowników.

Dowiedz się więcej

Tworzenie aplikacji cross-platformowych

Aplikacja cross-platformowa to program, który jest zakodowany w taki sposób, aby mógł być używany przez różne systemy operacyjne

Dowiedz się więcej

Как мы работаем

этапы нашего рабочего процесса
01

Предпроектная работа/разработка ТЗ

Изучаем специфику Вашего бизнеса. Совместно составляем техническое задание

02

Разработка дизайна/Выбор шаблона

Воплощение в макеты той информации, которая была прописана на стадии планирования

03

Верстка страниц

Это процесс создания веб-страницы по готовому макету

04

Back-end программирование

Эта стадия включает в себя основную работу по программированию Вашего сайта

05

Тестирование и завершение проекта

Тестирование сайта, обучение основам работы с сайтом

06

Поддержка и развитие веб-сайта

Консультирование по возникающим вопросам, гарантийное обслуживание